Spørretimespørsmål fra Lena Reitan (SV)

Hovedutvalget for utdanning 14.06.2016 - 1. Orientering om drøftinger i yrkesopplæringsnemnda - 2. Verbalpunkt 44 b - 3. Redegjøre for sektorens planer for samarbeid.

Lena Reitan hadde tre spørsmål:

  1. Er det mulig å få en kort, muntlig orientering om drøftinger som yrkesopplæringsnemnda har hatt før møtet i hovedutvalget?
  2. Vil verbalpunkt 44 b bli behandlet i hovedutvalget høsten 2016?
  3. Kan fylkesutdanningssjefen redegjøre for sektorens planer for å styrke samarbeidet mellom videregående skoler, arbeidsliv og næringsliv?

Spørsmålene ble besvart muntlig i møtet. Hør lydfil.


Publisert 14. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.