Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring 22.02.2018 - Status i Viken-arbeidet.

Lavrans Kierulf stilte spørsmål om status i Viken-arbeidet.

Spørsmålet ble besvart i møtet av fylkesdirektør for regionalutvikling, Kristian Thowsen.

Hør lydfil


Publisert 27. februar 2018, oppdatert 27. februar 2018.