Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Fylkesutvalget 13.12.2017 - Status om fellesnemnda til Viken.

Lavrans Kierulf stilte spørsmål om status om fellesnemnda til Viken.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 18. desember 2017, oppdatert 18. desember 2017.