Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Fylkesutvalget 12.06.19 - Planer videre for Buskerudbyen

Lavrans Kierulf stilte spørsmål om planer videre for Buskerudbyen. 

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 26. juni 2019, oppdatert 26. juni 2019.