Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Fylkesutvalget 15.05.2019 - Buskerudbypakke 2 videre framover.

Lavrans Kierulf stilte spørsmål om Buskerudbypakke2 videre framover.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 23. mai 2019, oppdatert 23. mai 2019.