Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Fylkesutvalget 06.02.2019 - Behandling sak innsigelse Lier kommune.

Lavrans Kierulf stilte spørsmål angående viderebehandling sak innsigelse Lier kommune.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 11. februar 2019, oppdatert 11. februar 2019.