Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Hovedutvalget for utdanning 14.06.2016 - Kommuners interesse om å etablere et 11. skoleår i samarbeid med fylkeskommunen.

Lavrans Kierulf stilte spørsmål om kommuners interesse om å etablere et 11. skoleår i samarbeid med fylkeskommunen.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Hør lydfil.


Publisert 14. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.