Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (FrP)

Fylkesutvalget 25.05.2016 - Vil fylkesordføreren ta initiativ til at lyskrysset i Telthusgata fjernes?

Lavrans Kierulf hadde følgende spørsmål:

Vil fylkesordføreren ta initiativ til at lyskrysset i Telthusgata fjernes?

Spørsmålet ble besvart av fylkesordfører Roger Ryberg. Hør lydfil


Publisert 25. mai 2016, oppdatert 25. mai 2016.