Spørretimespørsmål fra Knut Gjerde (Frp)

Fylkestinget 20.06.2018 - Møteplan - samordning med kommunene.

Knut Gjerde stilte spørsmål om møteplan og samordning med kommunene.


Publisert 20. juni 2018, oppdatert 12. september 2018.