Spørretimespørsmål fra Knut Gjerde (Frp)

Fylkestinget 25.04.2018 - Har fylkeskommunen snudd i saken om Steinberg stasjon og ønsker fylkeskommunen å nedlegge stasjonen?

Knut Gjerde stilte spørsmålet: Har fylkeskommunen snudd i saken om Steinberg stasjon og ønsker fylkeskommunen å nedlegge stasjonen?


Publisert 25. april 2018, oppdatert 12. september 2018.