Spørretimespørsmål fra Knut Gjerde (Frp)

Fylkestinget 26.10.2016 - Framtidig regulering av Rosenkrantzgate og hva som skal gjøres med trafikkavviklingen mens arbeidet pågår.

Knut Gjerde stilte spørsmål om framtidig regulering av Rosenkrantzgate og hva som skal gjøres med trafikkavviklingen mens arbeidet pågår.


Publisert 27. oktober 2016, oppdatert 23. februar 2017.