Spørretimespørsmål fra Iselin Haugo (H)

Fylkestinget 30.08.2018 - Angående skoleplasser i videregående skole.

Iselin Haugo stilte spørsmål om hvilken frihet de videregående skolene har til å ta inn elever når de har overtatt inntaket, i 2018 20.8., og hvordan elevene sikres at de får utbytte avsine rettigheter i henhold til loven, da med særlig vekt på elever som søkes inn på særskilt grunnlag.


Publisert 30. august 2018, oppdatert 12. september 2018.