Spørretimespørsmål fra Iselin Haugo (H)

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring 30.11.2016 - Hvordan stiller hovedutvalget seg til en eventuell sammenslåing av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring med hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse til ett hovedutvalg?

Iselin Haugo stilte spørsmålet: Hvordan stiller hovedutvalget seg til en eventuell sammenslåing av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring med hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse til ett hovedutvalg?

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 1. desember 2016, oppdatert 1. desember 2016.