Spørretimespørsmål fra Hans-Petter Aasen (Sp)

Hovedutvalget for utdanning 14.06.2015 - Elever fra Buskerud som velger å gjennomføre studiet naturbruk utenfor fylket.

Hans-Petter Aasen stilte spørsmål om elever fra Buskerud som velger å gjennomføre studiet naturbruk utenfor fylket.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Hør lydfil.


Publisert 14. juni 2016, oppdatert 23. februar 2017.