Spørretimespørsmål fra Hanne Lisa Matt (MDG)

Fylkesutvalget 31.01.2018 - Om å bli med på klimainitiativet Under2 MOU (Memorandum of Understanding).

Hanne Lisa Matt stilte spørsmål om fylkesordfører, på vegne av Buskerud, vil vurdere å bli med på klimainitiativet Under2 MOU (Memorandum of Understanding), som Miljøministeren i delstaten Baden Wuerttemberg i Tyskland har dratt i gang sammen med California, og som allerede har mer enn 200 regionale medlemmer fra 43 land.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 8. februar 2018, oppdatert 8. februar 2018.