Spørretimespørsmål fra Eilev Bekjorden (Frp)

Hovedutvalget for Samferdsel 31.01.2019 - Brakar sine ruter ved uventede hendelser skoleskyss.

Eilev Bekjorden stilte spørsmål angående Brakar sine ruter ved uventede hendelser skoleskyss.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 11. februar 2019, oppdatert 11. februar 2019.