Spørretimespørsmål fra Eilev Bekjorden (Frp)

Hovedutvalget for samferdsel 13.09.2018 - Fotgjengerfelt Lampeland.

Eilev Bekjorden stilte spørsmål om fotgjengerfelt Lampeland.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 20. september 2018, oppdatert 20. september 2018.