Spørretimespørsmål fra Eilev Bekjorden (Frp)

Hovedutvalget for samferdsel 15.03.2018 - Om organisering/finanseriering Buskerudbyen.

Eilev Bekjorden stilte spørsmål om organisering/finansiering Buskerudbyen.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 23. mars 2018, oppdatert 23. mars 2018.