Spørretimespørsmål fra Eilev Bekjorden (Frp)

Hovedutvalget for samferdsel 12.10.16 - Hva er forskuttert på fylkesvegene i Buskerud?

Eilev Bekjorden stilte spørsmål om hva som er forskuttert på fylkesvegene i Buskerud.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 17. oktober 2016, oppdatert 17. oktober 2016.