Spørretimespørsmål fra Dag Øivind Henriksen (H)

Hovedutvalget for utdanning 19.04.2018 - Sikkerhet og trygghet for ansatte og elever i skolene og ytringsfrihet og åpenhet – bedre arbeidssituasjon.

Dag Øivind Henriksen stilte spørsmål om følgende:

  1. Sikkerhet og trygghet for ansatte og elever i skolene
  2. Ytringsfrihet og åpenhet – bedre arbeidssituasjon

Spørsmålene ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 31. mai 2018, oppdatert 31. mai 2018.