Spørretimespørsmål fra Dag Øivind Henriksen (H)

Hovedutvalget for utdanning 21.03.2017 - Leveransekrav mellom utdanningssektoren og den nye IKT-organisasjonen.

Dag Øivind Henrksen ba om at hovedutvalget for utdanning fikk fremlagt en sak eller presentasjon om leveransekrav mellom utdanningssektoren og den nye IKT-organisasjonen, og hvilke påvirkningsmuligheter det er for å styre kvalitet/kvantitet.

Hør lydfil


Publisert 24. april 2017, oppdatert 24. april 2017.