Spørretimespørsmål fra Dag Øivind Henriksen (H)

Hovedutvalget for utdanning 31.01.2017 - Resultat/effekt av ny fraværsregel.

Dag Øivind Henriksen stilte spørsmål om resultat/effekt av ny fraværsregel.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil

Kommentar fra Dag Øivind Henriksen. Hør lydfil

Oppfølgingsspørsmål fra Lena Reitan. Hør lydfil


Publisert 6. februar 2017, oppdatert 6. februar 2017.