Spørretimespørsmål fra Dag Øivind Henriksen (H)

Hovedutvalget for utdanning 19.04.2016 - Status på formidlede læreplasser og bedre innsikt i arbeidslivets behov

Dag Øivind Henriksen hadde to spørsmål:

1. Status på formidlede læreplasser, samt ønske om mer informasjon i et senere møte om bruken av øremerkede midler til nye lærebedrifter, jfr sak 22/16

2. Hvordan kan HUU få bedre innsikt i arbeidslivets behov - i samarbeid med yrkesopplæringsnemnda, f. eks. fellesarrangementer?

 

Spørsmålene ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 19. april 2016, oppdatert 12. mai 2016.