Spørretimespørsmål fra Dag Fjeld Edvardsen (H)

Hovedutvalget for samferdsel 13.09.2018 - Kollektivtilbudet på natten mellom Oslo og Lier, Drammen, Eiker og Kongsberg.

Dag Fjeld Edvardsen stilte spørsmål om kollektivtilbudet på natten mellom Oslo og Lier, Drammen, Eiker og Kongsberg,. Han ba om at utvalget fikk forelagt seg en sak om dette.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 20. september 2018, oppdatert 20. september 2018.