Spørretimespørsmål fra Dag Fjeld Edvardsen (H)

Hovedutvalget for samferdsel 15.06.2016 - Er det rimelig å be vertskommunen betale for et tiltak som ikke fungerte etter hensikten?

Dag Fjeld Edvarsel stilte spørsmål om det var rimelig å be vertskommunen betale for et tiltak som ikke fungerte etter hensikten (gjaldt Telthuskrysset).

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Hør lydfil.


Publisert 15. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.