Spørretimespørsmål fra Dag Fjeld Edvardsen (H)

Hovedutvalget for samferdsel 07.09.16 - Maks grense på 15 elever på bussen når de skal på aktiviteter i skolens regi.

Dag Fjeld Edvardsen (H) stilte spørsmål om maks grense på 15 elever på bussen når de skal på aktiviteter i skolens regi?

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 8. september 2016, oppdatert 23. februar 2017.