Spørretimespørsmål fra Britt Homstvedt (H)

Fylkestinget 08.06.2016 - Vedlikehold på fv11 Krokodden i Røyken og Åsveien i Hurum.

Britt Homstvedt stilte spørsmål om vedlikehold på fv11 Krokodden i Røyken og Åsveien i Hurum.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Se video nedenfor.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 23. februar 2017.