Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Ødegården (Ap)

Fylkesutvalget 12.06.19 - Dialog fylkeskommunen og Bane NOR angående tilfartsveg vest.

Bjørn Tore Ødegården stilte spørsmål om dialog fylkeskommunen og Bane Nor angående tilfartsveg vest. 

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 26. juni 2019, oppdatert 26. juni 2019.