Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Ødegården (Ap)

Fylkesutvalget 10.04.2019 - Buskerudbypakke 2.

Bjørn Tore Ødegården stilte spørsmål om Buskerudbypakke2:

Er fylkesordføreren enig med meg i at Buskerudbypakke2, med bakgrunn i opplysningene som fremkommer i Drammens Tidende i dag, antagelig må betraktes som et dødt og avsluttet prosjekt?

Er fylkesordføreren enig med meg i at det snarest mulig må iverksettes prosesser for å finne alternative løsninger som sikrer en hensiktsmessig kobling mellom E134 og E18 som gjør at øst - vest trafikken kan løses utenfor Drammen by?

Hvordan ser fylkesordføreren for seg at fylkestinget skal få belyst denne nye situasjonen rundt Buskerudbysamarbeidet slik at fylkestinget kan få fattet nye nødvendige vedtak? 

Spørsmålene ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 10. april 2019, oppdatert 30. april 2019.