Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Ødegården (Ap)

Hovedutvalget for utdanning 19.04.2018 - Fordeling av midler til skole-arbeidsliv og søknad fra AI Hallingdal om ytterligere finansieringsbehov.

Bjørn Tore Ødegården stilte følgende spørsmål:

  1. Hvordan informasjon fra fylkesutvalget om fordeling av 6 mill til skole-arbeidsliv skal tilflyte til hovedutvalget for utdanningssektoren?
  2. Ønsker i god tid før fylkestinget å få en vurdering av søknaden fra AI Hallingdal om ytterligere finansieringsbehov.

Spørsmålene ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 31. mai 2018, oppdatert 31. mai 2018.