Spørretimespørsmål fra Arne Jørstad (H)

Hovedutvalget for Samferdsel 12.06.19 - Status i forhold til Buskerudbypakke2.

Arne Jørstad stilte spørsmål om status i forhold til Buskerudbypakke2. 

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 26. juni 2019, oppdatert 26. juni 2019.