Spørretimespørsmål fra Arne Jørstad (H)

Hovedutvalget for samferdsel 12.10.16 - Fv285 i Lier – spesielt Asdøla bru og Bringebærkastet.

Arne Jørstad stilte spørsmål om Fv285 i Lier, spesielt Asdøla bru og Bringebærkastet.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 17. oktober 2016, oppdatert 17. oktober 2016.