Spørretimespørsmål fra Arne Jørstad (H)

Fylkestinget 08.06.2016 - Status på oppgraderingsprosjekt fv285.

Arne Jørstad ba om status på oppgraderingsprosjekt av fylkesveg 285.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Se video nedenfor.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 23. februar 2017.