Spørretimespørsmål fra Anne Sandum (Ap)

Hovedutvalget for samferdsel 07.09.2017 - Statens vegvesens prioritering av deltakelse i planforums møter.

Anne Sandum stilte spørsmål om Statens vegvesens prioritering av deltakelse i planforums møter.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 28. september 2017, oppdatert 28. september 2017.