Spørretimespørsmål fra Anne Sandum (Ap)

Hovedutvalget for Samferdsel 24.11.2016 - Oslofjordforbindelsen og nytt tunnelløp Oslofjordtunnelen.

Anne Sandum stilte spørsmål om Oslofjordforbindelsen og nytt tunnelløp Oslofjordtunnelen.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 1. desember 2016, oppdatert 1. desember 2016.