Spørretimespørsmål fra Anne Sandum (Ap)

Hovedutvalget for samferdsel 15.06.2016 - Er det vurdert framskynding av prosjekter i 2017?

Anne Sandum stilte spørsmål om det var vurdert framskynding av prosjekter i 2017 og om det var mulig å få en sak om dette på første møte i HUS etter ferien.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Hør lydfil.


Publisert 15. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.