Interpellasjon fra Christopher A. Wand (H)

Fylkestinget 31.08.16 - Planer om nedlegging av musikklinja ved Ringerike videregående skole

Gå til video fra behandling av saken

Fra Christopher A. Wand (H) var innkommet interpellasjon, datert 22.08.2016, sålydende:

Musikklinja ved Ringerike VGS er et svært populært tilbud til elevene og et viktig kulturtilbud i regionen. Linja har hatt et godt søkertall over lengre tid, og kvaliteten på søkerne er god. I kunnskapsskolen er målet å minimere frafall og maksimere læring. Musikklinja bidrar jo nettopp til dette. Den gir et annerledes tilbud til elever som vil noe annet. Som har et ønske om å dyrke sitt talent, eller utforske nye.

I sommer ble derfor bekymringen stor da det kom frem at fylkeskommunen går inn for å legge ned tilbudet. Mange har engasjert seg, det er laget egne sider på facebook og regionen frykter for dette fine tilbudet.

Selv om det er Hovedutvalget for Utdanning som har det delegerte ansvaret for denne linja så mener jeg saken er viktig nok til å ta opp her. Dessuten har fylkeskommunen med dette forslaget greid å skape såpass stor usikkerhet om skoletilbudet vårt i Ringerike at jeg synes det er verdt å ta opp her.

Spørsmål til fylkesordfører:

1. Var fylkesordfører kjent med planene om å legge ned musikklinja ved Ringerike VGS?

2. Hva synes fylkesordfører om planene om å legge ned musikklinja ved Ringerike VGS

3. Støtter fylkesordfører nedbygging av viktige kulturtilbud som dette?

Forslag til vedtak:

1. Buskerud fylkeskommune opprettholder musikklinja ved Ringerike VGS.


Publisert 8. september 2016, oppdatert 8. september 2016.