Fylkesutvalget

Fylkesutvalget tilsvarer formannskapet i kommunene. Det tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller avgir innstilling overfor fylkestinget.

Fylkesutvalget i Buskerud består av 15 representanter, som velges blant medlemmene i fylkestinget. Utvalget ledes av fylkesordføreren, og møtes ca. en gang per måned.

Fylkesutvalget har blant annet følgende arbeidsområder; behandling av økonomiplanen, årsbudsjett,plansaker, høringer, større byggesaker m.m.

Fylkesutvalget 2015 - 2019

Ap, Sp, MDG, V og Sv samarbeider om å styre fylkeskommunen i inneværende periode. De har tilsammen 8 av de 15 representantene:

Posisjon

 

Opposisjon

 
Arbeiderpartiet 4 Høyre 5
Senterpartiet 2 Kristelig Folkeparti 1
Venstre 1 Fremskrittspartiet 1
Miljøpartiet De Grønne 1    

Publisert 11. mai 2016, oppdatert 24. mai 2016.