Fylkesordfører

Fylkesordføreren er valgt av fylkestinget og er den øverste politiske lederen i Buskerud fylkeskommune.

Roger Ryberg

Roger Ryberg (født 16. april 1952) er fylkesordfører i Buskerud 2015-2019.

Ryberg (Arbeiderpartiet) er inne i sin 2. periode som fylkesordfører, Ryberg satt også som fylkesordfører i perioden 2007-2011.

- Alle regionene og kommunene i Buskerud skal føle at vi er på lag med kommunene.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Ryberg er leder av Østlandssamarbeidet (2015-2019) som er et frivillig nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Hovedarbeidsområder for Østlandssamarbeidet er:

  • Samarbeid om regional utvikling med hovedvekt på samferdsel
  • Opplæring og kompetanseutvikling
  • Internasjonalt samarbeid

Ryberg er i tillegg leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet.

Roger Ryberg bor i Hurum kommune der han var ordfører i perioden 2003-2007.


Publisert 4. juli 2012, oppdatert 27. juni 2016.