Politisk ledelse og representanter

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet i fylkeskommunen, med fylkesordføreren som øverste politiske leder.

Fylkestinget har 43 representanter, og har ansvar for alle fylkeskommunale oppgaver. I tillegg er det egne utvalg for miljø, innovasjon og næring, kultur, idrett og folkehelse, samferdsel og utdanning.

Organisasjonskart politisk ledelse

Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved fylkestingsvalget hvert 4. år velges politikerne som utgjør fylkestinget og fylkesutvalget.

Protokoller og sakslister ligger på internett slik at flere kan følge med i regionalpolitikken. Fylkestingets møter blir direktesendt på web-tv, noe som gir større innsyn i den politiske beslutningsprosessen. Buskerud fylkeskommune ønsker å legge til rette for økt engasjement i befolkningen rundt politiske saker som har betydning for utviklingen av Buskerud.

Ved siden av fylkeskommunens tjenester, som driften av de videregående skoler, kultur, fylkesveier, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten, er rollen som regional utviklingsaktør fylkeskommunens viktigste oppgave.

De demokratiske prosesser inkluderer det politiske system, men er også prosesser som drives av fylkeskommunens administrasjon med fylkesrådmannen i spissen. Dette skjer som oftest i forkant av den politiske behandling i fylkesutvalg og fylkesting.


Publisert 27. februar 2012, oppdatert 11. mai 2016.