Historikk

 • 2010: 1. januar 2010 overtok fylkeskommunene flere oppgaver fra staten (forvaltningsreformen).
 • 2002: Staten overtok sykehusene fra fylkeskommunene (Helsereformen).
 • 1983: Åse Klundelien (Arbeiderpartiet) ble valgt som landets første kvinnelige fylkesordfører.
 • 1975: Nytt fylkeshus i Drammen.
 • 1975: Det ble avholdt direkte valg til fylkesting i Norge første gang i 1975.
 • 1968: Kirsten Mikkelsen (Arbeiderpartiet) fra Kongsberg ble første kvinne i fylkestinget.
 • 1966: Fylkesvåpnet godkjent.
 • 1964: Overtok drift av videregående skoler og sykehus.
 • 1940: Fylkeshuset sto ferdig på Gamle Kirkeplass 7, og dette tjenet da som administrasjonskontor fram til 1975.
 • 1919: Buskerud amt omdøpt til Buskerud fylke.
 • 1760: Den 14. juli 1760 ble dokumentet, som etablerte dagens fylkesgrenser, underskrevet på Biskopsrud gård i Modum kommune. 

Publisert 25. juni 2013, oppdatert 24. februar 2017.