Regionale analyser

Disse rapportene beskriver utviklingen i Buskerud med hensyn til befolkning, arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Framstillingene er hovedsakelig vinklet ut fra et bedrifts- og næringslivsperspektiv.

Rapporten er utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Analysene omfatter blant annet ulike indikatorer for innovasjons-, nærings- og bostedsattraktivitet. Indikatorene i "NæringsNM" er for eksempel utviklet for å måle hvordan næringslivet presterer i de ulike geografiske områder i Norge. I NæringsNM blir næringslivet målt på nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse.

Ny utgave av næringsanalysen foreligger vanligvis i månedsskiftet november/desember.


Publisert 9. november 2012, oppdatert 4. mars 2019.