Buskerudstatistikk

Dette heftet samler statistikk og informasjon om utviklingen på mange viktige samfunnsområder i Buskerud fylke. Her finner du også statistikk over fylkeskommunens egen virksomhet.

 

Heftet er i første rekke ment som et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale, underviser, arbeider med lokal eller regional planlegging. Tallmaterialet er, i tillegg til tall hentet fra egen virksomhet, basert på offentlig tilgjengelige kilder som for eksempel Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene er tilgjengelig elektronisk på forespørsel, ta kontakt med Amarjit Singh.


Publisert 9. november 2012, oppdatert 20. mai 2019.