Statistikk og analyse

Folketall    Kakediagram Arbeidsledighet
Bedrifter   

Folketall

Bruttoprodukt

Arbeidsledighet 

Antall virksomheter

281 769

109 mrd. kr

3 181

32 526


På disse nettsidene  finner du statistikk og analyser om Buskerud.  Statistikken som blir presentert har fokus på sentrale trekk og utfordringer for fylket, kommunene og innbyggerne i Buskerud. 

Publisert 18. april 2012, oppdatert 18. april 2018.