Om postlistene i fylkeskommunen

Offentlig journal gir en oversikt over Buskerud fylkeskommunes inngående og utgående korrespondanse på en gitt dato.

Fylkeskommunens inngående og utgående post registreres i henhold til journalføringsregler i forskrift om offentlige arkiver. På bakgrunn av registreringen, genereres vår offentlige journal/postliste, altså en oversikt over alle dokumentene.


Publisert 21. mai 2012, oppdatert 12. januar 2016.