Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen skal ved bruk av ulike kommunikasjonstiltak synliggjøre fylkeskommunens mange fagområder og store forvaltningsoppgaver. Vi brukes som rådgivere på et bredt felt av områder, og bistår hele organisasjonen med markedsføring, profilering og formidling. 


Kontaktpersoner:

Guro Henga Svendsen

Guro Hegna Svendsen

kommunikasjonssjef

Tlf 32 80 85 20 / 91 62 72 45

guro.hegna...@bfk.no

Carsten Øhrn

Carsten Øhrn

kommunikasjonsrådgiver

Tlf 32 80 85 98 / 92 83 78 58

carste...@bfk.no

Kirsti Evanger

Kirsti Evanger

webansvarlig

Tlf 32 80 86 84

kirsti....@bfk.no


Publisert 28. januar 2013, oppdatert 28. september 2015.