Grafisk profil

Grafisk profil er bygget på vår visjon og våre verdier, og er førende for all profilering av Buskerud fylkeskommune.

Designmanual

Designmanualen er et viktig verktøy for å profilere fylkeskommunen profesjonelt med et tydelig og visuelt enhetlig uttrykk. Den inneholder praktiske retningslinjer for hvordan profilen skal anvendes og forvaltes best mulig. Det er viktig at regelverk og maler følges og brukes aktivt i hele organisasjonen.

Logo for nedlasting

Alle filtyper du trenger kan lastes ned fra designmanualen


Publisert 25. januar 2013, oppdatert 11. mai 2016.