Kommunikasjonsstrategi for Buskerud fylkeskommune

Revidert kommunikasjonsstrategi for perioden 2016 – 2020 ble enstemmig vedtatt i fylkestinget i oktober 2016.

Kommunikasjonsmål for kommunikasjonsarbeidet 2016 – 2020:

  • Synliggjøre rollen som regional utviklingsaktør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver
  • Styrke demokratiet og involvere innbyggerne i den offentlige debatten
  • Tilrettelegge for god dialog med innbyggere og samarbeidspartnere
  • God og effektiv intern informasjon
God rolleforståelse og en klar ansvarsdeling er en forutsetning for godt kommunikasjonsarbeid. Alle som arbeider i Buskerud fylkeskommune skal bidra til at fylkeskommunen kommuniserer på en helhetlig og tillitsvekkende måte. 


Kommunikasjonsstrategi

 


Publisert 18. januar 2013, oppdatert 14. november 2016.