Strategisk plan

Strategisk plan skal sikre helhetlige og langsiktige prioriteringer for best mulig gjennomføring av fylkeskommunens egne ansvarsområder, samt de forpliktelser Buskerud fylkeskommune har i regionale planer.

Prioriteringene legger føringer for egne sektorstrategier og for den årlige utformingen av økonomiplanen.

Strategisk plan er en intern plan for Buskerud fylkeskommune. 

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030.pdf

Plan og styring i Bukserud fylkeskommune - vedlegg til strategisk plan.pdf


Publisert 23. mai 2017, oppdatert 20. desember 2018.