Økonomiplan (Handlingsprogram)

Fylkeskommunen er pålagt å vedta en økonomiplan for hele fylkeskommunens virksomhet. Den rulleres årlig og fastsetter budsjett for de kommende fire årene. Økonomiplanen knytter mål og prioriterte aktiviteter sammen med økonomiske rammer for perioden.


Publisert 18. april 2012, oppdatert 15. februar 2019.